Công ty TNHH MTV Dịch Vụ bảo vệ Tùng Long

Sự khác biệt

"Đạo đức văn hóa là nền tảng, khách hàng tín nhiệm là kim chỉ nam cho hành động security Tùng Long” "Đạo đức văn hóa là nền tảng, khách hàng tín nhiệm là kim chỉ nam cho hành động security Tùng Long” "Đạo đức văn hóa là nền tảng, khách hàng tín nhiệm là kim chỉ nam cho hành động security Tùng Long” đạo đức văn hóa là nền tảng, khách hàng tín nhiệm là kim chỉ nam cho hành động security Tùng Long”

dịch vụ

Áp tải hàng hóa, tiền vàng, kim loại quý Với 20 năm hoạt động trong lĩnh vực an ninh, vận chuyển, áp tải hàng hóa, phục vụ hơn 500 đơn vị là các ngân...
Hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực an ninh, phục vụ hơn 200 doanh nghiệp với quy mô đa dạng tại Việt Nam, dựa trên kinh nghiệm thực tế, Bảo vệ Tùng Long ...
Thời gian làm việc: - 24h/24h/và 07 ngày/tuần; 365 ngày/năm, không phân biệt ngày nghỉ theo Luật lao động. - Đơn giá dịch vụ là: 16.000.000 VNĐ/01 vị trí...
Thay đổi tùy theo đặc trưng riêng của mỗi Công ty, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, bến bãi, khách sạn, trụ sở làm việc, ngân hàng, nhà ở, siêu thị, công...
Nội dung bảo vệ chủ yếu là: sự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá và tiền bạc trên đường di chuyển. Ghi chú: “Nội dung bảo vệ chủ yếu” được hiểu...
Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ bảo vệ cho hơn 200 ngân hàng trụ sở và chi nhánh, Bảo vệ Tùng Long đã thiết lập gói dịch vụ bảo vệ chuyên sâu dành cho...
Công ty TNHH MTV bảo vệ Tùng Long có đủ điều kiện về nguồn lực, công cụ hỗ trợ và kinh nghiệm để triển khai bất kỳ sự kiện nào tiên toàn lãnh thổ...
Dựa vào kinh nghiệm trong 20 năm hoạt động trong ngành an ninh, Bảo vệ Tùng Long đem đến các gói dịch vụ đa dạng & chuyên nghiệp, và một trong số đó là dịch...
Với phương châm đem đến một dịch vụ an ninh hàng đầu, ngoài việc Bảo vệ Tùng Long đem đến các gói dịch vụ đa dạng, chúng tôi phải luôn đảm bảo rằng...

Ban lãnh đạo công ty

CHUC VỤ : PHÓ GIÁM ĐỐC
CHỨC VỤ : GIÁM ĐỐC
CHỨC VỤ : PHÓ GIÁM ĐỐC

Hình ảnh công ty