lãnh đạo - Công ty TNHH MTV Dịch Vụ bảo vệ Tùng Long

lãnh đạo

ÔNG : CAO HOÀNG QUỐC VIỆT

( 03-09-2015 - 04:21 PM ) - Lượt xem: 3204

CHỨC VỤ : PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Cao Hoàng Quốc Việt

Phó Giám Đốc Công Ty

 Cao đẳng ngoại thương

 Đảng Viên

     Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh công ty