lãnh đạo - Công ty TNHH MTV Dịch Vụ bảo vệ Tùng Long

lãnh đạo

ÔNG : BÙI THIỆN CƯỜNG

( 22-08-2015 - 10:00 AM ) - Lượt xem: 2993

CHUC VỤ : PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Bùi Thiện Cường

 Phó Giám Đốc Công Ty

 Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân kinh tế và Đại Học Thể Dục Thể Thao

 Đảng Viên

 Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp 

 

 

 

 

Hình ảnh công ty