lãnh đạo - Công ty TNHH MTV Dịch Vụ bảo vệ Tùng Long - Dịch vụ chuyên nghiệp

lãnh đạo

ÔNG : NGUYỄN ĐƯỢC

( 22-04-2014 - 11:11 PM ) - Lượt xem: 1417

CHỨC VỤ : GIÁM ĐỐC

 

                 Nguyễn Được

                   Giám Đốc

               cử nhân Luật             

                   Đảng Viên

                                          Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An Ninh, bảo vệ chuyên nghiệp 

 

 

 

Hình ảnh công ty
Hình ảnh hoạt động
Trao giấy chứng nhận