lãnh đạo - Công ty TNHH MTV Dịch Vụ bảo vệ Tùng Long

lãnh đạo

ÔNG : NGUYỄN ĐƯỢC

( 22-04-2014 - 11:11 PM ) - Lượt xem: 3186

CHỨC VỤ : GIÁM ĐỐC

 

                 Nguyễn Được

                   Giám Đốc

               cử nhân Luật             

                   Đảng Viên

                                          Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An Ninh, bảo vệ chuyên nghiệp 

 

 

 

Hình ảnh công ty